Yleisradion synty ja toiminta

Suomen Radioyhdistys r.y.:n ruotsinkielinen nimi on Finlands Radioförening r.f. Yhdistys perustettiin 1923 ja sen tavoitteena oli radiokuuntelijoiden etujen ajaminen. Tämän lisäksi yhdistyksen tehtävänä oli välittää jäsenilleen kuuntelulupia. Yhdistys perusti yhdessä monen muun toimijan kanssa O.Y. Suomen Yleisradion, jonka yhdistys omisti 1934 saakka. Samana vuonna tuli voimaan uusi radiolaki ja Yleisradio siirtyi 90% valtion omistukseen. Samalla siitä tuli monopoli.

Yleisradion toiminta

Yleisradio Oy toimii maamme eduskunnan alaisuudessa valtakunnallisesti. Valtio omistaa siitä 99,98%. Muut Yleisradion osakkeet ovat esimerkiksi media-alan yritysten omistuksessa. Yle-vero muodostaa tällä hetkellä suuren osan Ylen rahoituksesta.

Yle toimii niin televisiossa, radiossa kuin netissäkin. Televisiossa sillä on neljä kanavaa kaikkiaan kolmella televisiopaikalla. Radiokanavia Ylellä on kuusi kappaletta. Näiden kanavien lisäksi Ylellä on teksti-TV-toimintaa, mobiilipalveluita ja internetpalveluita omalla sivustollaan, joka löytyy osoitteesta yle.fi.

Suurimmat Ylen toimipisteet löytyvät Helsingistä ja Tampereelta. Helsingin suurin toimipiste sijaitsee Pasilassa ja Tampereen toimipiste Mediapoliksessa Ristimäessä. Pasilasta löytyy useita rakennuksia, kuten Studiotalo, Mediatalo, Pasilan linkkitorni ja Luova talo. Kaikkiaan 25 paikkakunnalle on tarjolla Ylen aluetoimituksia. Näistä suomenkielisiä on 18. Lisäksi Yle tarjoaa kahdeksan ruotsinkielistä ja yhden saamenkielisen toimituksen. Saamenkielinen aluetoimitus järjestetään Inarissa.

Kuinka Ylen toiminta sai alkunsa?

29.5.1926 on Ylen kannalta merkittävä päivämäärä, sillä silloin pidettiin kokous, jossa O.Y. Suomen Yleisradio -niminen yhtiö perustettiin. Yhtiön ruotsinkielinen nimi on A.B. Finlands Rundradio. Kokous järjestettiin Helsingissä ja vielä saman vuoden aikana Yleisradio lähetti ihka ensimmäisen radio-ohjelmansa. Ohjelma lähetettiin studiosta, joka sijaitsi osoitteessa Unioninkatu 20. Lähetystä varten tarvittu laitteisto oli hankittu Suomen Radioyhdistykseltä.

Monen mielestä 9.9.1926 on Yleisradion syntymäpäivä, koska juuri tuolloin yhtiön ensimmäinen radio-ohjelma lähetettiin. Toisaalta koko maan laajuiset Ylen lähetykset alkoivat vasta 1928.

ULA-lähetysten alku

Ula-lähetykset eli lähetykset ultralyhyillä aalloilla aloitettiin Suomessa 1950-luvun alkupuolella. Tämä tapahtui Saksan vanavedessä ja levisivät nopeaan tahtiin 50-luvun loppupuolella. 60-luvun alkupuolella ULA-verkko käsitti jo lähes koko maan, muttei Lappia. 1965 ULA-verkko toimi jo koko Suomessa – myös Lapissa. Samalla maahamme rakennettiin jo toista verkkoa. Maan länsi- ja etelärannikolla alkoi toimia ruotsinkielinen verkko, joka tarjosi ruotsinkielistä ohjelmaa. Sävelradio-lähetykset alkoivat 1963 tehden ohjelmasta entistä monipuolisempaa ja laajempaa. 1967 otettiin käyttöön myös stereofoniset radiolähetykset. 1985 lähetykset kokivat jälleen uudistuksia, sillä tuolloin kaksi suomenkielistä radiokanavaa eriytettiin toisistaan. Näiden kanavien lisäksi lähetettiin jossakin määrin maakunnallisia radio-ohjelmia, vaikkakin varsinaiset paikallisohjelmat aloitettiinkin vasta 1975. Tuolloin pääkaupunkiseudulla aloitti kaksi paikallisohjelmaa – Radio Mellannyland ja Ylen aikainen.

Ylen televisiolähetysten alku

Yle on toiminut ja toimii aktiivisesti myös television puolella ja sen ensimmäinen televisiouutislähetys nähtiin 1.9.1959. Lähetys kesti viisi minuuttia ja se oli STT:n eli Suomen Tietotoimiston sähkelähetys. Vielä tuohon aikaan televisio ei ollut aidosti joukkotiedotusväline, vaan se oli vielä erikoisuus suomalaisissa kodeissa. Kun televisiouutisten lähettäminen alkoi Suomessa, oli maassa ainoastaan hieman alle 30 000 televisiolupaa, mikä kertoo siitä, kuinka harvinainen tv oli vielä tuon ajan kodeissa. Tämän lisäksi televisiota ei voinut vielä vuonna 1959 katsoa ollenkaan itäisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Televisio saavutti kuitenkin nopeasti suosiota Suomessa ja jo 1964 Yle pystyi sulauttamaan Tamvisionin ja Tesvisionin itseensä. Tämän johdosta Ylelle tuli 2 TV-kanavaa, joista toisen nimi oli TV-ohjelma 1 ja toisen TV-ohjelma 2. 70-luvun alkupuolella kanavia alettiin kutsua nykyiseen tapaan nimillä TV1 sekä TV2. 1969 Yle alkoi lähettää värillisiä tv-ohjelmia. Tekniikka oli kuitenkin vielä tuolloin kallista, minkä vuoksi kaikkia ohjelmia ei vielä lähetetty värillisinä.